Přihlášení
Login:
Heslo:

Zaslání zapomenutých údajů :
Zadejte e-mail, který jste zadali při registraci. Zapomenuté přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Váš email.
Email:   
dražba dříví

Pravidla kvalitativních požadavků surového dříví:

Kvalita a rozměry nabízeného surového dříví se obecně řídí dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR – 2008.
Vyhlašovatel má možnost také nabízet surové dříví podle Vlastních obchodních (kvalitativních) pravidel, které buďto musí tvořit samostatnou přílohu každé vypsané aukce, nebo nusí zaslat tyto vlastní obchodní pravidla Organizátorovi aukce, který ji umístní na tuto stránku - viz níže. Pokud tak neučiní, platí Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR – 2008 - aktuálně platné vydání. Před vlastním příhozem musí zájemce potvrdit souhlas s těmito pravidly.

Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008
Jde o novou verzi pravidel, vydaných nakladatelstvím Lesnická práce s.r.o., ISBN 978-80-87154-01-04. Vzhledem k akceptaci autorských práv ji nemůžeme zveřejnit. Publikaci lze objednat na webu zmíněného nakladatelství, nebo v mnoha internetových knihkupectví. Cena se pohybuje v rozmezí přibližně 90 - 100 Kč.

Nové vydání Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008 navazuje na znění Doporučených pravidel z roku 2002 a jejich znění značně rozšiřuje.

 

Vlastní pravidla sortimentace, měření a třídění dříví jednotlivých Vyhlašovatelů aukcí

Veškeré odlišnosti od standardních podmínek (Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008) budou řešeny smluvně mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem formou "Vlastních obchodních podmínek", které musí tvořit přílohu každé vyhlášené aukce, nebo musí být umístěny na této stránce.

Speciální vlastní obchodní podmínky Vyhlašovatelů: